Κατανομή θέσεων Erasmus+ για Σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Σχετικά με τη δράση ERASMUS+ κινητικότητα για σπουδές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, η αρμόδια Επιτροπή, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 (συν. 4/2015-16/18-04-2016), αποφάσισε την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα εξής:

  • Οι λίστες με την αναλυτική μοριοδότηση που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι  επισυνάπτονται ανά Τμήμα.
  • Η μοριοδότηση των υποψηφίων είναι με φθίνουσα σειρά και οι επιλεγέντες φοιτητές έχουν σήμανση με πράσινο χρώμα.
  • Για όσα Τμήματα υπήρχαν ισοψηφίες δεχτήκαμε όλους τους ισοψηφήσαντες φοιτητές.

Για την πλήρη ενημέρωσή των φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα Erasmus studies, παρακαλούμε όπως παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο, όπου αναφέρονται αναλυτικά όλη διαδικασία και τα απαιτούμενα βήματα: http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=9d9efa2f

Υπεύθυνος: 
Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610969029
Κατηγορία: