23ο Θερινό Σχολείο «Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα» Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας ΑΠΘ, Χαλκιδική, 27/8/2016 – 3/9/2016

Στον κόσμο μας υπάρχουν πολλά πολύπλοκα δυναμικά συστήματα, που αποτελούνται από μεγάλο πλήθος αλληλεπιδρώντων στοιχείων, και χαρακτηρίζονται από απρόβλεπτη εξέλιξη στο χρόνο ή/και ιδιαίτερα σύνθετη χωρική δομή. Μερικά παραδείγματα είναι η λειτουργία του εγκεφάλου, η εξέλιξη κοινωνικών δικτύων, το χρηματοοικονομικό σύστημα, οι κλιματικές αλλαγές, η εξέλιξη οικοσυστημάτων, γεωφυσικά φαινόμενα (π.χ. σεισμοί), αλληλεπιδράσεις ατόμων και μορίων. Η επιστήμη της μελέτης των δυναμικών και πολύπλοκων συστημάτων έχει αναπτυχθεί τα τελευταία έτη με σκοπό την κατανόηση των κοινών τους χαρακτηριστικών αλλά και των ιδιαίτερων ιδιοτήτων τους. 

Το 23ο Θερινό Σχολείο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και νέους ερευνητές με σκοπό να τους προσφέρει σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, διάρκειας μιας βδομάδας, γνώσεις και ειδίκευση στις μεθόδους μελέτης δυναμικών συστημάτων και πολυπλοκότητας, καθώς και στη μελέτη πραγματικών πολύπλοκων συστημάτων στη βιοϊατρική, στα κοινωνικοοικονομικά, στη γεωφυσική, στη μηχανική και αλλού. Δεδομένου του διεπιστημονικού χαρακτήρα του Σχολείου, οι συμμετέχοντες μπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους επιστημών, που θέλουν να αποκτήσουν υπόβαθρο και πρακτική εξάσκηση στα θέματα των δυναμικών συστημάτων και πολυπλοκότητας και ενδεχομένως να παρουσιάσουν και ερευνητικά αποτελέσματα. 

Το 23ο Θερινό Σχολείο «Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα» θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στη Χαλκιδική (http://camping.auth.gr), την περίοδο 27/8/2016 – 3/9/2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι (τελειόφοιτοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες) καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Σχολείου στη διεύθυνση http://complexity.web.auth.gr/ Σημειώνεται πως ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 40. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, θα εφαρμοστούν κριτήρια επιλογής.

Επιστημονική Επιτροπή: Μπούντης Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Προβατά Αστέρω, Δημόκριτος, Τσιρώνης Γιώργος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κουγιουμτζής Δημήτρης, Α.Π.Θ.

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή: Κουγιουμτζής Δημήτρης, Α.Π.Θ. (πρόεδρος), Βουγιατζής Γιώργος, Α.Π.Θ., Ρόθος Βασίλης, Α.Π.Θ.