Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2016-2017 στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδ. έτος 2016-2017. Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες). Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε χώρες της Ευρώπης, θα έχει διάρκεια 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 10/06/2016, στην διαδικτυακή διεύθυνση https://erasmus.upatras.gr/ έως και την Παρασκευή 09/09/2016 (ώρα Ελλάδας 24:00).

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη με όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής, οι χώρες και η μηνιαία επιχορήγηση.

 

 

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036
Fax: 
2610 994441