Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ από το ΙΚΥ

Επισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά στην προκήρυξη του ΙΚΥ για 211 θέσεις σε τρεις επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Αλλαγές:

1. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 08 Ιουνίου 2016.

2. Αλλαγή στα δικαιολογητικά που αφορούν τα φορολογικά έτη. Τα εκκαθαριστικά της εφορίας αφορούν τα εισοδήματα των ετών 2013, 2014 και 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη και για οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/espa-2014

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ.

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
κ. Μαρίζα Χαραλαμποπούλου
Τηλέφωνο: 
2610997987
2103726394
Κατηγορία: