Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα των Τελετών Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 αντιστοίχως, στην Αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης"  (Α' Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος).

Για τα Τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο: (1) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (2) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (3) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, οι Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων των Τμημάτων, Γεωγίου Σεφέρη 2, Αγρίνιο, στις 27 Ιουλίου 2016.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments

 

 

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων