Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της δράσης «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων - ΚΑ107» που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2018 έπειτα από την επίσημη ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ εδώ (το pdf επισύναπτεται με κάποια στοιχεία από το βασικό pdf που έστειλε το ΙΚΥ).

Η διάρκεια του συγκεκριμένου σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες και διαρκεί από 01/06/2016 έως και 31/05/2018. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 170.200 ευρώ. 
- Το σύνολο των εγκεκριμένων θέσεων είναι 60. 
- Ο αριθμός των χωρών-Εταίρων που συμμετέχουν είναι 12
- Ο αριθμός των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων είναι 26.