Διόρθωση/Συμπλήρωση Επί του Τεύχους Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. 953/3141/17403/29.06.2016, για τον Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Αέρια, Διαλύτες, Στήλες Απιονισμού & Διαλύτες NMR)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

 

Επί του Τεύχους Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. 953/3141/17403/29.06.2016, που αφορά στον Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Αέρια, Διαλύτες, Στήλες απιονισμού και Διαλύτες ΝΜR)», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

 

Το ΑΡΘΡΟ 21: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των Τμημάτων του Π.Π., το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, από την τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία. Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων του Π.Π., μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα.

συμπληρώνεται και ισχύει ως εξής:

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των Τμημάτων του Π.Π. (στην πόλη της Πάτρας και του Αγρινίου), το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, από την τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία. Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων του Π.Π. (στην πόλη της Πάτρας και του Αγρινίου), μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
+302610996670
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: