Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών Σ.Ο.Δ.Ε. για τη Δράση «Θέσεις Υπ. Εξωτερικών για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό (Ε.Ε. & Τουρκία)» ακαδ. έτους 2016-2017.

Κατόπιν της αριθμ 6 /30-06-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Erasmus+, επισυνάπτεται η σειρά κατάταξης των φοιτητών της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιδρύματός μας για συμμετοχή στη δράση «Θέσεις Υπ. Εξωτερικών για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό (Ε.Ε. & Τουρκία)»  για το ακαδ. έτους 2016-2017.

 Οι πρώτοι 5 φοιτητές (με την κίτρινη επισήμανση) επιλέχθηκαν για την επόμενη φάση της διαδικασίας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η τελική επιλογή των φοιτητών, για την κάλυψη των 23 θέσεων (πανελλαδικά) στις Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό, θα γίνει από τις ίδιες Πρεσβείες, οπότε και είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συνεντεύξεις των υποψηφίων (μέσω Skype). Ως εκ τούτου, σας γνωρίζουμε ότι για την τελική επιλογή ουδεμία ευθύνη φέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Τέλος, επισυνάπτουμε εκ νέου την «Περιγραφή των καθηκόντων των φοιτητών» στα αγγλικά, όπως την λάβαμε από το Υπ. Εξωτερικών και όπως είχε αναρτηθεί στην αριθ. πρωτ: 272/13442- 01.06.2016 προκήρυξη του Ιδρύματός μας.                                                     

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610969036
Fax: 
2610 994441