Έναρξη διαδικασίας ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού για τη χρονική περίοδο 1.1.2017 έως 31.12.2018