Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή  15/7/2016 και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών,

θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26)  για την επιλογή των μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου».

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
+302610996670
Fax: 
+302610992349