Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνος: 
κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610996664
Οργανική Μονάδα: