Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών - Ορθή Επανάληψη

Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610 969039
Fax: 
2610 996664
Οργανική Μονάδα: