Πράξη συγκρότησης Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610 996664
Οργανική Μονάδα: