Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για απόρους και ανασφάλιστους

Επισυναπτόμενα: