Διευκρίνιση για τους φοιτητές Erasmus+ για πρακτική άσκηση που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση έως 09/09/2016.

Διευκρινίζουμε ότι για τους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση για το ακαδ. έτος 2016-2017, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει σήμερα 09/09/2016 και ώρα Ελλάδος 24:00. Για τους φοιτητές που τώρα υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση τους και μέχρι τα μεσάνυχτα,  όλα τα δικαιολογητικά (μαζί και με την εκτυπωμένη αίτηση) θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (συστημένα) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Κτίριο Α’ - Διοίκησης, 1ος όροφος (αρμόδια: κα. Πολυξένη Χριστιά, τηλ. επικ.: 2610 969036, φαξ: 2610 994441, e-mail: llp.placements@upatras.gr ) την Τετάρτη 14/09/2016 κατά τις ώρες 11:30 - 14:00.

 

 

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036
Fax: 
2610 994441