Γνωριμία με τo Γραφείo Διασύνδεσης

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας σου στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στη συνέχεια με την είσοδό σου στην αγορά εργασίας, ενδέχεται να προκύψουν απορίες και θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές σου και την επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Για αυτές ακριβώς τις ανάγκες που ανακύπτουν σε κάθε φοιτητή, υπάρχει μια υπηρεσία, το Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο είναι πρόθυμο να σε βοηθήσει να ανταποκριθείς με επιτυχία στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές σου υποχρεώσεις.
Η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων γίνεται με την παροχή ειδικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, έτσι ώστε ο φοιτητής να σχεδιάσει τη σταδιοδρομία του από την πρώτη στιγμή που εισέρχεται στο ίδρυμα και να προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτή.
Όλες οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχονται δωρεάν, ενώ η λειτουργία του και οι δραστηριότητές του διέπονται από Κώδικα Δεοντολογίας, με σκοπό τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων, καθώς και την ύπαρξη ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και ΑμεΑ.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
  •  Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
  •  Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτογνωσίας, επικοινωνίας, αυτοπληροφόρησης
  •  Ανίχνευση ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού
  •  Διερεύνηση επαγγελματικών, εκπαιδευτικών στόχων και αναγκών (οργάνωση χρόνου σπουδών, αντιμετώπιση άγχους εξετάσεων, οργάνωση χρόνου συγγραφής πτυχιακής μελέτης, προσαρμογή και ένταξη πρωτοετών στη νέα πανεπιστημιακή πραγματικότητα)
  •  Ενημέρωση για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
  •  Πληροφόρηση για ευρωπαϊκά προγράμματα, επιμορφώσεις, θερινά σχολεία και υποτροφίες
  •  Ενημέρωση για θέσεις εργασίας
  •  Τεχνικές εύρεσης εργασίας- διαχείριση σταδιοδρομίας
  •  Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 13:30 τηλ. 2610 996678-79 Πανεπιστημιούπολη – Ισόγειο Κτίριο Α΄ (Πρυτανεία), 26504, Ρίο www.cais.upatras.gr e-mail: grafdias@upatras.gr