Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στη Δράση "Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2016/2017".

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 3, 4 και 5 Οκτωβρίου 2016 και μετά τις συνεντεύξεις των υποψηφίων φοιτητών για συμμετοχή στη δράση της «Πρακτικής Άσκησης» ακαδημ. έτους 2016-17, αποφάσισε ομόφωνα τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων, όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Erasmus+, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη χρηματοδότηση, αποφάσισε να εγκρίνει τη μετακίνηση αυτών που έχουν λάβει από 146 μόρια και άνω, δηλαδή 96 ατόμων (από Ζουρίδη Ι. έως Ψαρίδη Αγ.).

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε όπως δημιουργηθούν δύο λίστες επιλαχόντων φοιτητών, ως εξής:

·        Η πρώτη αυτών που έχουν λάβει 145 μόρια (9 άτομα, από Λαζαράτου Χρ.Β. έως Αλεξανδροπούλου Αγ.). Για τη λίστα αυτή, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την πιθανή μετακίνησή τους εντός του Δεκεμβρίου 2016.

·        Η δεύτερη λίστα, αυτών που έχουν λάβει από 144 μόρια έως και 140 μόρια (19 άτομα, από Πλέσσα Ελ. Έως Ραυτοπούλου Αν.). Για τη λίστα αυτή οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την πιθανή μετακίνησή τους από τον Ιανουάριο 2017.

 

Τέλος, για τους εγκεκριμένους φοιτητές του προγράμματος Erasmus+  επισυνάπτεται έντυπο («Πριν τη μετακίνηση») με τη διαδικασία, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν. Όπως γίνεται αντιληπτό οι φοιτητές, που πρόκειται να μετακινηθούν άμεσα, θα πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει e-mail με τη διαδικασία, τα έντυπα (σύμβαση και learning agreement), καθώς και οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωσή τους (http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=79d788fd), προκειμένου να εκδοθεί η α δόση της υποτροφίας.

 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/10/2016.

ZERO GRANT ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Επισυνάπτεται ανακοίνωση (676_585) για τη δυνατότητα μετακίνησης με μηδενική χρηματοδότηση (zero grant), που αφορά στους φοιτητές με αύξοντα αριθμό από 97 έως και 219 της σχετικής κατάταξης.

 

 

 

 

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036
Fax: 
2610 994441