Ορκωμοσίες προπτυχιακών φοιτητών, απονομές μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων

Στις διευθύνσεις: http://www.upatras.gr/el/node/6379 και http://www.upatras.gr/el/node/6417 έχουν αναρτηθεί τα τελικά προγράμματα των Τελετών Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών και των Τελετών Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικών Διπλωμάτων (ΔΔ), αντίστοιχα. Ευχόμαστε σε όλους καλή συνέχεια και πρόοδο στη ζωή τους.

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων