Νέα εγκύκλιος αναφορικά με το Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

 

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/08-12-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα "Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Σχετ. α) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-07-2016 και β) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/09-08-2016 εγκύκλιοι του προαναθερθέντος Υπουργείου.