Σαν Σήμερα

Στις 30 Δεκεμβρίου 2003, σε πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, βραβεύτηκαν ο κ. Παναγιώτης Σιαφαρίκας, Καθηγητής και τότε πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, και η δ. Ευγενία Πετροπούλου, Λέκτορας του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, με το βραβείο του καθηγητή Α.Φ. Πάλλα με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, το οποίο απονεμήθηκε στην καλύτερη εργασία του 2003, που αναφέρεται σε τομείς της Μαθηματικής Ανάλυσης.
Την απονομή έκανε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής κ. Γ. Σκαλκέας, ενώ παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές Πανεπιστημίων κ.ά..
Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, η βραβευθείσα εργασία με τίτλο “Solutions of non-linear delay and advanced partial difference equations in the space”, που δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Computers and Mathematics with Applications, Vol. 45 (2003): 905-934, χρησιμοποιεί μέθοδο συναρτησιακής ανάλυσης και αποδεικνύει ένα γενικό θεώρημα, το οποίο βεβαιώνει την ύπαρξη και την μοναδικότητα λύσεως, μιας κλάσεως μη γραμμικών (delay) προκεχωρημένων «μερικών εξισώσεων διαφορών» στον χώρο του Banach. Η απόδειξη του θεωρήματος ήταν ενδιαφέρουσα και οι εφαρμογές του σπουδαίες.