ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»

   1.421,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

   31/01/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κατηγορία: 
Χρήστες: