Πανεπιστήμιο και προκλήσεις στον 21ο αιώνα

Το πανεπιστήμιο, ως ο κορυφαίος θεσμός παιδείας και εκπαίδευσης κατά τον 21ο αιώνα, ευρίσκεται ενώπιον ακραίων προκλήσεων, οι οποίες απειλούν την διατήρηση της καταστατικής θέσης του. Σε παγκόσμια κλίμακα, το πολιτικό σύστημα, τροφοδοτούμενο από τις «φιλοδοξίες» της αγοράς, επιχειρεί να προσαρμόσει κάθε αξία στην προοπτική της αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, το πανεπιστήμιο αντιμετωπίζεται εργαλειακά και όχι ως δύναμη για την μεταμόρφωση του ατόμου και της κοινωνίας. Αντιμετωπίζεται ως πηγή για παραγωγή αρμοδιοτήτων και όχι για την δημιουργία πνευματικότητας. Με βάση αυτά τα δεδομένα ενός καλπάζοντος με ποσοτικά και μόνον κριτήρια καπιταλισμού, το πανεπιστήμιο καλείται να προβάλει την γνώση και με κριτήρια βιωματικά, επικοινωνιακής τάξης, ηθικής ανακαίνισης του ανθρώπου. Επίσης, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής η βαθμιαία αντικατάσταση του καθηγητή ως διδασκάλου από την διακίνηση της γνώσης μέσω προκεχωρημένων εξελίξεων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό αναφορικά με το πώς το πανεπιστήμιο υπηρετεί ό,τι χαρακτηρίζουμε ως προσωπική σχέση.