2η Επιστημονική Συνάντηση “Λοιμώξεις & Διαβήτης”

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
10/03/2017 - 14:45 έως 12/03/2017 - 14:00

Οργάνωση: Ινστιτούτο Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό Ασθενή

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 
210 6897552
210 6897553
Fax: 
210 6897555