Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της ετήσιας "ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του ν. 3850/2010 για τις ανάγκες προαγωγής της υγείας (πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων, προστασία της υγείας, εξάλειψη συντελεστών του κινδύνου εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών, ενημέρωση, κλπ) και της ασφάλειας κατά την εργασία του προσωπικού του  Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη της Πάτρας και του Αγρινίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά μέχρι τις 31/03/2017 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατηγορία: 
Χρήστες: