8ος Διαγωνισμός Μηχανικής του BEST Patras

Στιγμιότυπο από τον Διαγωνισμό Μηχανικής προηγούμενης χρονιάς.

Μεταξύ 15-17 Μαρτίου διοργανώνεται φέτος ο 8ος Τοπικός Διαγωνισμός Μηχανικής στην Πάτρα, ο οποίος αποτελεί το πρώτο επίπεδο του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού EBEC. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό μηχανικής στην Ευρώπη, ο οποίος διεξάγεται από φοιτητές για φοιτητές.

Οι διαγωνιζόμενοι φοιτητές χωρίζονται σε τετραμελείς ομάδες και καλούνται να διαγωνιστούν είτε στον τομέα του Team Design είτε στον τομέα του Case Study. Σκοπός τους, φυσικά, είναι να προκριθούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας τεχνικά και μη τεχνικά προσόντα τους.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία του Team Design οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να κατασκευάσουν έναν μηχανισμό ο οποίος θα εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες και θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένες απαιτήσεις. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης κατασκευής πρέπει να γίνει με χρήση περιορισμένων υλικών, ίσου αριθμού για κάθε ομάδα και μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό όριο.

Αντίστοιχα, στην κατηγορία του Case Study οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επιλύσουν ένα πραγματικό επιχειρησιακό πρόβλημα και να παρουσιάσουν τη λύση την οποία προτείνουν. Το πρόβλημα αυτό περιλαμβάνει αριθμητικά δεδομένα, συγκεκριμένες συνθήκες που πρέπει να
ληφθούν υπόψη, ενώ για την επίλυσή του χρησιμοποιούνται μόνο οι δοθείσες πληροφορίες.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες θα διαγωνιστούν δέκα τετραμελείς ομάδες με συγκεκριμένο στόχο, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές τους ικανότητές. Σε δεδομένες και ισάξιες συνθήκες, οι ομάδες θα συναγωνιστούν για την βέλτιστη δυνατή λύση σε όρους αποδοτικότητας, κόστους και πληρότητας.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εξάσκηση ικανοτήτων, απαραίτητων για ένα ολοκληρωμένο Μηχανικό του αύριο. Κριτές αλλά και υπεύθυνοι των θεμάτων θα είναι επιλεγμένοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο τοπικός διαγωνισμός μηχανικής θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15-17 Μαρτίου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.). Η λήξη του διαγωνισμού θα γίνει το απόγευμα της 17ης Μαρτίου, οπότε και θα ανακοινωθούν οι νικήτριες ομάδες.

Οι νικήτριες ομάδες του EBEC Patras θα προκριθούν στον Εθνικό Διαγωνισμό Μηχανικής του BEST (EBEC Greece), ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Μαΐου στην Αθήνα. Με τη σειρά τους, οι νικήτριες ομάδες του EBEC Greece θα προκριθούν στο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μηχανικής του BEST (EBEC) που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στο Μπρνο της Τσεχίας.