Μετάβαση στο ασύρματο δίκτυο EDUROAM για τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών

Oλοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανάπτυξης του Ασύρματου Δικτύου της Πανεπιστημιούπολης, παρέχοντας πλέον υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης σε περίπου εκατό (100) κύρια σημεία (hot spots) της Πανεπιστημιούπολης, ενώ παράλληλα σε όλη την έκταση του ασύρματου δικτύου έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η υπηρεσία σύνδεσης στο δίκτυο Eduroam, την οποία θα βρείτε να διαφημίζεται παράλληλα με το ελεύθερης έως σήμερα πρόσβασης (open) ασύρματο δίκτυο UPnet.

To Eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για τη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Διασυνδέει ένα πλήθος από ακαδημαϊκά ιδρύματα και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρήστες από όλη την Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα μέσω της υποδομής του Eduroam. Έτσι, όταν επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία είναι μέλη της υπηρεσίας Eduroam, μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την πρόσβαση στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης που τους διαθέτει το Ίδρυμά τους. Το Eduroam μέσω της πολιτικής του εγγυάται την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων του χρήστη και προσδιορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων, που ευνοεί την ανταλλαγή υπηρεσιών και διευκολύνει τους χρήστες όταν αυτοί βρίσκονται σε ξένα ιδρύματα.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα μέλος του Πανεπιστημίου Πατρών επισκεφτεί ένα ξένο ίδρυμα το οποίο συμμετέχει στο Eduroam (https://www.eduroam.org/?p=where), μπορεί να έχει πρόσβαση στο internet χρησιμοποιώντας τα στοιχεία username και password του προσωπικό του λογαριασμού που διατηρεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών (UPnet ID). Ομοίως, οι επισκέπτες στο Πανεπιστήμιο Πατρών που προέρχονται από ξένα ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στο Eduroam μπορούν να συνδεθούν στο internet χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του λογαριασμού που διατηρούν στο ίδρυμά τους. Η πρόσβαση στο internet μέσω του Eduroam είναι εφικτή για όλα τα laptops, tablets, έξυπνα τηλέφωνα, κ.λπ., και είναι ασφαλής, χωρίς περιορισμούς.

Πλέον, το ανοικτό – χωρίς έλεγχο πρόσβασης – δίκτυο UPnet παύει να είναι ανοικτό και για να συνδεθείτε σε αυτό απαιτείται να εισάγετε τα στοιχεία του UPnet ID σας. Σύντομα, το δίκτυο αυτό που, ως ελεύθερης πρόσβασης, εξυπηρέτησε αποτελεσματικά την ευρεία διείσδυση του ασύρματου δικτύου και των υπηρεσιών του στα μέλη της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξής του, πρόκειται να καταργηθεί, με σκοπό να παραμείνει ενεργό μόνο το δίκτυο Eduroam. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε και παρακαλούμε για την άμεση μετάβασή σας στην χρήση του Eduroam και την παύση της χρήσης του UPnet. Για την σύνδεσή σας στο Eduroam μπορείτε να βρείτε σχετικές οδηγίες στο http://www.upnet.gr/wifi/ (επιλέξτε «Πώς μπορώ να συνδεθώ στο Eduroam;»)

Οι χρήστες του ασύρματου δικτύου UPnet, για όσο διάστημα παραμείνουν σ' αυτό μέχρι να μεταβούν στο δίκτυο Eduroam, μπορούν να βρουν οδηγίες για τις αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης σε αυτό στη σχετική ανακοίνωση που υπάρχει στην ιστοσελίδα http://www.upnet.gr/allages-ston-tropo-sindesis-asirmato-diktio-tou-p-p/

Διευκρινίζουμε ότι τα στοιχεία του UPnet ID σας είναι το username και password που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που διατηρείτε στην κεντρική υπηρεσία Email του Πανεπιστημίου μας. Όσοι χρήστες, ενώ είναι μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν διαθέτουν UPnet ID ή, αν διαθέτουν, δεν θυμούνται τα στοιχεία αυτά ή, γενικότερα, αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Τμήματος Δικτύων (Τηλ: 2610 962600, Email: helpdesk@upatras.gr).

Οι εργασίες περαιτέρω ανάπτυξης του Ασύρματου Δικτύου της Πανεπιστημιούπολης συνεχίζονται στη δεύτερη φάση, με σκοπό την επέκταση της κάλυψης σε περισσότερα σημεία της Πανεπιστημιούπολης, την ενίσχυση της ταχύτητας πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, αλλά και την προώθηση νέων υπηρεσιών, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών και επισκεπτών του Πανεπιστημίου μας, καθώς και στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου.