Προκήρυξη υποτροφιών για το Πανεπιστήμιο John Hopkins

Επισυνάπτονται η αίτηση και η προκήρυξη που αφορά σε υποτροφία φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Ίδρυμά μας με το Πανεπιστήμιο John Hopkins των ΗΠΑ,  με σκοπό την έρευνα. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί, από το 5ο έτος και άνω, μεταπτυχιακοί ή/και υποψήφιοι διδάκτορες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, κ. Μ. Χαραλαμποπούλου
Τηλέφωνο: 
2610997987