Αποτελέσματα κατανομής θέσεων Erasmus Studies 2017-2018

Σχετικά με τη δράση ERASMUS+ κινητικότητα για σπουδές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, η αρμόδια Επιτροπή, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31/03/2017 (αριθμ. 6/31-3-2017), αποφάσισε την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα εξής:

• Η λίστα με την αναλυτική μοριοδότηση που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι επισυνάπτεται συγκεντρωτικά για όλα τα Τμήματα.
• Οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στην πλατφόρμα Erasmus+ και αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.
• Η μοριοδότηση των υποψηφίων είναι με φθίνουσα σειρά και οι επιλεγέντες φοιτητές έχουν σήμανση με πράσινο χρώμα ενώ οι επιλαχόντες έχουν κίτρινο χρώμα.
• Για όσα Τμήματα υπήρχαν ισοψηφίες δεχτήκαμε όλους τους ισοψηφήσαντες φοιτητές.
• Οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν στην πλατφόρμα το προτεινόμενο (πράσινο) από τον Συντονιστή Πανεπιστήμιο καθώς και το εξάμηνο μετακίνησής τους.

Για την πλήρη ενημέρωσή των φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, παρακαλούμε όπως παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο, όπου αναφέρονται αναλυτικά όλη διαδικασία και τα απαιτούμενα βήματα: https://uptv.upatras.gr/enimerosi-exerchomenon-fititon-erasmus-gia-spoud...

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
κ.Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610-969029
Κατηγορία: