Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Σε συνέχεια των ανακοινώσεών μας με θέμα (α) "ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - Π.Δ. 69/2016" και (β) "Νέα εγκύκλιος αναφορικά με το Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα"

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/03-04-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα "Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Σχετ. α) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-07-2016, β) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/09-08-2016,  γ) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/08-12-2016 και  δ) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/οικ.5464/16-2-2017 εγκύκλιοι του προαναθερθέντος Υπουργείου.