Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών

Επισυνάπτεται έγγραφο του ΥΠ.Ε.Θ. σχετικά με την προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2017, και πιο συγκεκριμένα, για το διμερές πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών Ελλάδας- Γερμανίας.
Η υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος λήγει την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Κατηγορία: