Έκθεση "World Science Forum 2017" στην Ιορδανία

Επισυνάπτεται έγγραφο του ΥΠ.Ε.Θ. σχετικά με τη διοργάνωση του World Science Forum 2017.  Η 8η Διετής Συνάντηση "World Science Forum", με θέμα την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και ειδικότερα των Στόχων για την Ενέργεια, τα Ύδατα, τα Τρόφιμα και την Κλιματική Αλλαγή, θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 7 έως 11 Νοεμβρίου 2017.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Κατηγορία: