Ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Erasmus+

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος Erasmus+, η Ε.Ε. πραγματοποιεί σχετική έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που αφορούν τόσο στα γραφεία Erasmus+, όσο και στους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος που είτε έχουν είτε δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του Προγράμματος Erasmus+. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.

Περιμένουμε τη συμμετοχή σας!

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Κατηγορία: