Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της «Προμήθειας Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) συσκευών δικτύου διανομής και ανταλλακτικών»

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της «Προμήθειας Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) συσκευών  δικτύου διανομής και ανταλλακτικών»

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: