«Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών και τη Συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, κ.λ.π. για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών».

«Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών και τη Συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, κ.λ.π. για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών».

Κατηγορία: