12η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Βιολογίας

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Μαΐου η 12η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου μας, ένας θεσμός που πραγματοποιείται επί 12 έτη. Παρουσιάστηκαν ερευνητικές εργασίες των δευτεροετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών αλλά και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος.

Οι εργασίες αφορούσαν τόσο την κατεύθυνση «Βιολογική Τεχνολογία», όσο και την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Οικολογία- Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων». Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Καθηγητή Armen Trchounian του Yerevan State University/YSU με θέμα «Hydrogen Production by Bacteria: Phenomenon, Mechanisms and Perspectives». Το ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας λειτουργεί για περισσότερα από 20 συνεχή έτη.

Το ΠΜΣ λειτουργεί αναμορφωμένο από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και έχει ως στόχο να παρέχει γνώσεις που θα αποβλέπουν στην άρτια θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των νέων επιστημόνων ώστε αυτοί να στηρίξουν και προωθήσουν περαιτέρω τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, αλλά και να στελεχώσουν μία σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχέση με την υγεία, την ποιότητα ζωής, τη διατροφή, την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Την Ημερίδα χαιρέτησαν η Πρύτανις του Πανεπιστήμιου Καθηγήτρια κ. Β. Κυριαζοπούλου, ο Κοσμήτορας της ΣΘΕ Καθηγητής κ. Κ. Κουτσικόπουλος και η Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγήτρια Γ. Στεφάνου. Μετά την παρουσίαση όλων των ερευνητικών εργασιών ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των παρισταμένων μελών ΔΕΠ κατά την οποία έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη λειτουργία και την περαιτέρω βελτίωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας.