Μια παλιά πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που γίνεται επίκαιρη

Πριν από ακριβώς σαράντα χρόνια η Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Παιδείας του ΤΕΕ διατύπωσε μια ριζοσπαστική πρόταση, που μάλλον ξεχάστηκε: «Πιστεύουμε ότι όσο κι αν ακουστεί δυσάρεστα, μια παιδαγωγική επιμόρφωση όσων διδάσκουν στα Πολυτεχνεία, καθηγητών, υφηγητών ή επιμελητών είναι απαραίτητη και ότι κάτι τέτοιο είναι ανεξάρτητο από την επιστημονική τους στάθμη και ικανότητα».

Μετά από τέσσερις ολόκληρες δεκαετίες, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργάνωσε το Σεπτέμβριο του 2016 επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita;». Τα Πρακτικά του Συμποσίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://panepistimiaki-paidagogiki.gr.

Σημειώνουμε ότι διεθνώς εκδίδονται αρκετά επιστημονικά περιοδικά στο συγκεκριμένο πεδίο. Επιπλέον, σε ορισμένα ξένα πανεπιστήμια λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα για την επιμόρφωση των διδασκόντων. Στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Πατρών προτείνεται η δημιουργία ενός προγράμματος ενίσχυσης της διδασκαλίας και μιας δομής που θα παρέχει υποστήριξη στο διδακτικό προσωπικό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας. Προς αυτή την κατεύθυνση η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της ΜΟΔΙΠ.