Ορισµός πραγµατογνωµόνων έτους 2018

Προκειµένου  να  αποστείλουµε  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού για διορισµό πραγµατογνωµόνων, παρακαλούµε σε περίπτωση  που  επιθυμείτε να συµπεριληφθείτε στο  νέο  πίνακα  πραγµατογνωµόνων  κατά ειδικότητες για το έτος 2018, να το δηλώσετε, δίνοντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα ή ειδίκευση, τηλέφωνο, FAX, e-mail) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dioikmerimna@upatras.gr είτε τηλεφωνικά στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ουρανία Μπουσίου, τηλ. : 2610 969074, το αργότερο μέχρι τις 14.7.2017.

Τηλέφωνο: 
2610 969074