Τροποποίηση προγράμματος τελετών ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών της Τετάρτης, 26ης Ιουλίου 2017 διαμορφώνεται ως εξής:

ΩΡΑ                               TMHMA                                         άτομα κατά
                                                                                          προσέγγιση

09:00             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ                      30     
                      ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (α΄ομάδα)                                          

   

10:30            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ                       20                                       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (β΄ομάδα)   

                                         

12:00            ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (α΄ομάδα)                                    25

                

   

13:30            ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (β΄ομάδα)                                    20

             

   

15:00            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (α΄ομάδα)                         25

          

   
16:00            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (β΄ομάδα)                         30                
     

 

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
2610996610