Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                                                                    Πάτρα   7  / 7  / 2017
                                                                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                                        ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                                   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2) Χημείας, 3) Επιστήμης των Υλικών, 4) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 5) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο), 6) Ιατρικής, 7) Φαρμακευτικής, 8) Φιλολογίας και 9) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανομές Πιθανότητας – Στοχαστικές Εφαρμογές».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 636/4-7-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω4ΡΞ469Β7Θ-ΩΘΖ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2402

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Πολυμερών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 635/4-7-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 706Β469Β7Θ-Ω7Ω     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2403

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 635/4-7-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω9ΠΞ469Β7Θ-Ι4Τ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2404

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση (Θεωρητική ή/και Υπολογιστική) αυτοοργάνωσης σε μοριακά και υπερμοριακά υλικά».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 619/29-6-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΘΔΠ469Β7Θ-Σ4Ι     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2405

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακά Υλικά με έμφαση στους χαμηλοδιάστατους οργανικούς – ανόργανους ημιαγωγούς».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 636/4-7-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7Α80469Β7Θ-Β6Χ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2406

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας και Θερμότητας σε Απλά και Πολυφασικά Συστήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 631/30-6-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΩΙΠ469Β7Θ-39Φ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2407

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 631/30-6-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΦ6Α469Β7Θ-ΖΘΙ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2408

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία – Χειρουργική Ογκολογία Κεφαλής και Τραχήλου ».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 636/4-7-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΠΨΘ469Β7Θ-4ΦΩ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2409

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία - Φαρμακογενωμική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 631/30-6-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΙΘΔ469Β7Θ-ΦΨΑ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2411

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία με έμφαση στη Φυσικοφαρμακευτική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 631/30-6-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΓΛ9469Β7Θ-ΧΗΧ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2413

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 628/30-6-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7Ξ1Ω469Β7Θ-ΕΗΧ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2414

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 628/30-6-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 650Υ469Β7Θ-Ε4Μ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2416

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεοελληνική Τέχνη».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 635/4-7-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΠΠ1469Β7Θ-33Β     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2418

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις  ανωτέρω  θέσεις  είναι η    8   /  9   / 2017

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  στα τηλέφωνα:
                                                          

Μαθηματικών:    e-mail: secr-math@math.upatras.gr
                           Ιστότοπος: www.math.upatras.gr   
                           τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750
  
Χημείας:              e-mail: Secretary@chemistry.upatras.gr
                            Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr
                            τηλ.: 2610-996013/997101/996009/996012                                                                     

Επιστήμης των Υλικών:  e-mail: secretariat@msci.upatras.gr
                                                    mscisecr@upatras.gr
                                        Ιστότοπος: www.matersci.upatras 
                                        τηλ.: 2610-997554

Μηχανολόγων και                          e-mail: secretar@mech.upatras.gr
Αεροναυπηγών Μηχανικών:           Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr 
                                                       τηλ.: 2610-969400/969402/969403

Διαχείρισης Περιβάλλοντος &          e-mail: gramdpfp@upatras.gr esiamos@upatras.gr,
Φυσικών Πόρων                                Ιστότοπος: www.env.upatras.gr,
(με έδρα το Αγρίνιο):                         τηλ.: 26410-74112/74138/74110
 
Ιατρικής:                                       e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                                     Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                                     τηλ.: 2610-969100/992942/969114

Φαρμακευτικής:                           e-mail: pharminf@.upatras.gr
                                                    Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr
                                                    τηλ.: 2610-962300

Φιλολογίας:                                 e-mail: philsec@upatras.gr
                                                     Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
                                                    τηλ.: 2610-969312/969324/969361/969234

Διαχείρισης Πολιτισμικού           e-mail: gramdppnt@upatras.gr 
Περιβάλλοντος & Νέων                           etsimpou@upatras.gr
Τεχνολογιών                                Ιστότοπος: www.culture.upatras.gr    
(με έδρα το Αγρίνιο):                   τηλ.:26410-74232/91706/91709/74131                      

                                                                                                             

                                                                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                             ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

                                                                                                                  ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: