Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρού αζώτου και υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη».

Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρού αζώτου και υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη».

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: