Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού με Σκοπό τη Διδασκαλία

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2016-2017 η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας να διδάξει σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με το οποίο υπάρχει διμερής συμφωνία (bilateral agreement).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής «Erasmus+» (συν. 8/2016-17/25-7-17), η μετακίνηση για διδασκαλία μέσω της συγκεκριμένης δράσης δύναται να πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα: 26 Αυγούστου 2017 – 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Διάρκεια κινητικότητας από 2 έως 4 ημέρες διδασκαλίας και 2 ημέρες ταξιδίου. Η τελική διάρκεια των μετακινήσεων θα διαμορφωθεί από τον αριθμό των αιτήσεων.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης. (επισυναπτόμενο 1)

Δαπάνες ταξιδίου:
Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

Δαπάνες διαβίωσης:
Η επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία ημέρα ακριβώς πριν τη πρώτη ημέρα δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό και μία ημέρα ακριβώς μετά τη τελευταία ημέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.

• Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρησή σας.
• Λόγω αλλαγής στην καταβολή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί με την εκκαθάριση του προγράμματος (προβλεπόμενος χρόνος: έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους, 2018).

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - Staff Mobility agreement for teaching
Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία - Staff Mobility agreement for teaching (επισυναπτόμενο 2)

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+ https://erasmus.upatras.gr/ (η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από 26 - 30/07/2017).
Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο παραπάνω αίτημά μας προκειμένου να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα των προθέσεών σας για μετακίνηση.

Υπεύθυνος: 
κ.Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610-969029
Κατηγορία: 
Χρήστες: