Το ‘Πράσινο Πανεπιστήμιο’ ψάχνει νέους εθελοντές

Στην Ελλάδα συχνά παραπονιόμαστε για την αδιαφορία που υπάρχει για το περιβάλλον. Τί κάνουμε όμως όλοι για αυτό;
Στο Πανεπιστήμιό μας η ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί κανείς πάνω σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα δίνεται μέσα από τις ποικίλες δράσεις του ‘Πράσινου Πανεπιστημίου’, οι οποίες κατευθύνονται από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Οι δράσεις του ‘Πράσινου Πανεπιστημίου’ περιλαμβάνουν δενδροφυτεύσεις, προγράμματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικές εξορμήσεις σε δάση, υγροβιότοπους ή μνημεία της περιοχής, αλλά καί διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και το κοινό της πόλης της Πάτρας. Στους ευρύτερους στόχους του περιλαμβάνονται η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανάπτυξη του εθελοντισμού.
Η συμβολή των εθελοντών σε όλες αυτές τις δράσεις είναι πολύτιμη. Αν λοιπόν θέλεις να βοηθήσεις ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, να συμβάλεις ενεργά στη διάδοση της γνώσης για περιβαλλοντικά θέματα στη χώρα μας, αλλά και να γνωρίσεις ανθρώπους που, όπως εσύ, αγαπούν τη φύση και θέλουν να την προστατέψουν, και τότε οι εθελοντικές ομάδες του ‘Πράσινου Πανεπιστημίου’ σε περιμένουν!
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα του ‘Πράσινου Πανεπιστημίου’ http://green.upatras.gr, καθώς και τη
σελίδα του στο facebook https://www.facebook.com/green.upatras.gr.