Δελτίο Τύπου και Εγκύκλιος για την εγγραφή των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

Από 22 Σεπτεμβρίου μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2017 οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.

Χρήστες: