Προκήρυξη εκλογών Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων της ΣΘΕ.

Υπεύθυνος: 
Ειρήνη Μπουσίου
Τηλέφωνο: 
2610969638
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: