Προκήρυξη για την κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2017-2018 η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας να διδάξει σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με το οποίο υπάρχει διμερής συμφωνία (bilateral agreement). Οι διμερείς συμφωνίες του Πανεπιστημίου είναι αναρτημένες εδώ: https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus 

Το έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος (κατηγορίες: «Ακαδημαϊκών Υποτρόφων», διδασκόντων στο πλαίσιο της πράξης «απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας», διδασκόντων με το «Π.Δ. 407»)  έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017-18, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ: https://www.upatras.gr/el/staff_teaching 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που έχουμε λάβει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής «Erasmus+» (συν. 1/2016-17/21-9-2016), η συγκεκριμένη δράση θα αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού αυστηρά για μία εβδομάδα το ανώτερο (ο συνολικός αριθμός ημερών αποζημίωσης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας.
Το ελάχιστο παραμονής στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι 2 διαδοχικές ημέρες δραστηριότητας.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης (επισυναπτόμενο 1).
Δαπάνες ταξιδίου:
Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4)
Δαπάνες διαβίωσης:
Η επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία ημέρα ακριβώς πριν τη πρώτη ημέρα δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό και μία ημέρα ακριβώς μετά τη τελευταία ημέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.
• Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρησή σας.
• Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από το το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε περίπτωση που οι εσωτερικές δαπάνες ταξιδίου (μετ’ επιστροφή) υπερβαίνουν το ποσό των 225 ευρώ (πραγματικές δαπάνες), τότε ο μετακινούμενος δικαιούται επιπλέον οικονομική ενίσχυση ποσού 180 ευρώ. Αναλυτικά στο: https://www.upatras.gr/el/staff_teaching 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - Staff Mobility agreement for teaching
Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία - Staff Mobility agreement for teaching (επισυναπτόμενο 2)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η μοριοδότηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/points_erasmus_teachnig_2016-17.pdf 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+ https://erasmus.upatras.gr/ (η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από Δευτέρα 25/09/17 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 30/11/2017). Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο παραπάνω αίτημά μας προκειμένου να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα των προθέσεών σας για μετακίνηση.

Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων να προωθήσουν τη σχετική προκήρυξη σε όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ) του Τμήματός τους.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (υπεύθυνη κα. Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: 2610 969029, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr

Υπεύθυνος: 
Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610-969029