ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ " ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "

   Ε  1443

   74.357,63 € ΜΕ ΦΠΑ.

   ΠΕΜΠΤΗ 5/10/2017

Κατηγορία: 
Χρήστες: