Κινητικότητα Erasmus+ Στατιστικά Στοιχεία

Επισυνάπτονται τα στατιστικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Erasmus+ και πιο συγκεκριμένα για τις δράσεις:

  • Erasmus+ για σπουδές (εξερχόμενοι και εισερχόμενοι φοιτητές)
  • Erasmus+ για πρακτική άσκηση (εξερχόμενοι φοιτητές)
  • Erasmus+ για διδασκαλία (αφορά μέλη ΔΕΠ)
  • Erasmus+ για επιμόρφωση (αφορά μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό)
Κατηγορία: