ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

  Π 1445

  19.964,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

   ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017

Κατηγορία: 
Χρήστες: