ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ως προς ΓΕΝΙΚΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

 ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ως προς ΓΕΝΙΚΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Κατηγορία: 
Χρήστες: