Εκπαίδευση Εκπαιδευτών E-learning

Τον Οκτώβριο 2017 ξεκινάει ο 3ος κύκλος του προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης (Blended Learning and E-learning Trainers Training). Το πρόγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μεικτής μάθησης, να αναπτύξουν μαθησιακές δραστηριότητες και υλικό κατάλληλο για εξ αποστάσεως μάθηση και να εργαστούν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 150 ώρες σε 12 εβδομάδες. Η κατάρτιση πραγματοποιείται πλήρως εξ αποστάσεως και συνεπώς ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν από όλη την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Σε αυτό το αλληλεπιδραστικό και βιωματικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης, οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη καλές πρακτικές και τεχνικές μεικτής μάθησης (blended learning) και τηλεκπαίδευσης (e-learning). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να

σχεδιάζουν αποτελεσματικά προγράμματα μεικτής μάθησης και αμιγώς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
διδάσκουν εξ αποστάσεως συνδυάζοντας αλληλεπιδραστικές τεχνικές διδασκαλίας για σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας και απόφοιτους διαφορετικών σχολών οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά σε προγράμματα μεικτής μάθησης, καθώς και να διδάσκουν εξ αποστάσεως.

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, καθώς και προαιρετικά στην απόκτηση της διεθνώς αναγνωρισμένης επαγγελματικής πιστοποίησης “Postgraduate Diploma in e-Learning and Blended Learning” από το Βρετανικό Φορέα πιστοποίησης NCFE.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην κεντρική σελίδα του προγράμματος.

Υπεύθυνος: 
Στέλιος Μυστακίδης
Τηλέφωνο: 
2610996639
Οργανική Μονάδα: